آموزش خیاطی به متد مولر

آموزش خیاطی را با نام خدا شروع میکنیم آموزش الگوسازی، طراحی، دوخت و پارچه‌شناسی را در تولیدی لباس فرم اداری پوشاک روز به خوبی آموزش داده میشود، آموزش خیاطی به متد مولر می‌باشد.

مد

مد با زمان پیش می‌رود آموزش طراحی و الگوسازی با زمان پیش می‌رود اگر چه بیشتر از الگو پایه یعنی الگو مادر پیش می‌رود، پس نیاز هست خوب الگو مادر را بشناسیم تا مدل‌های مختلف را ترسیم کنیم پخش عمده لباس فرم اداری پوشاک روز به صورت هفتگی آموزش را پارت به پارت داخل سایت قرار خواهد داد.

متد مولر زنانه

تولید عمده پوشاک روز ابتدا متد مولر را برای خیاطی زنانه آموزش داده میشود آموزش ما بر معنای الگو سازی می‌باشد که هم برای خیاطی زنانه هم برای تولید لباس زنانه به صورت صنعتی می‌باشد، از آنجا که فن الگوسازی یک موضوع پیچده است توصیه میکنیم در کلاس‌های حضوری هم شرکت کنید حتما آموزش‌هایی که میگزاریم نیاز به تمرین زیاد داره تا قابل فهم برایتان باشد. آرزوی موفقیت برای همه مردم میکنیم.

درس هایی که داده می شود برای یادگیری متد مولر در فروش عمده لباس فرماداری پوشاک روز به شرح های زیر می باشد.

۱. دامن اصلی ترین مدل های دامن، اندازه گیری برای طراحی الگو دامن، طراحی الگو دامن راسته، دامن فون (با فون کم) اضافه دوخت و زاپاس در یک دامن، دامن شیش ترک ،دامن با پیله دوقلو، دامن تمام کلوش و نیم کلوش الگو مادر دامن با فون بیشتر، با دامن هشت ترک، طراحی برای الگوی دامن پلسه دار، دامن اسکالندی دامن شلواری، دامن پیراهنی و الگو های دیگه در دامن آموزش داده می شود.

۲. مدل های مهم شلوار اندازه گیری برای الگوی شلوار زنانه، تعین قد شلوار زنانه با گشادی دم پای مختلف، الگو مدل شلوار زنانه بلند با گشادی متوسط، گشادی صحیح کف خشتک، کنترل اندازه بالاس، کنترلو تنظیم روی دایره خشتک، اضافه دوخت و زاپاس دوخت در شلوار زنانه، شلوار زنانه در سبک جین، شلوار زنانهبا پیله کمر، تنگ، شلوار کوتاه، تغییرات در الگو شلوار برای اندامی که ران وباسن برجسته دارند، همچنین بلوز وکت در آینده بهد از شلوار و دامن آموزش داده خواهد داده شد و در سایت قرار خواهد گرفت.

از جلسه بعد آموزش‌ها پارت به پارت داخل سایت قرار خواهد گرفت.

پوشاک روز آماده دریافت سفارش لباس فرم انواع شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، مدارس و ... می باشدتماس بگیرید
+