درس دوم دوخت الگوی شلوار زنانه

تولیدی لباس فرم اداری پوشاک روز درس دوم دوخت الگوی شلوار زنانه را آموزش می‌دهد. قبلا هم گفتیم برای هر الگوی اعم از دامن، شلوار، کت، بلوز و غیره باید ابتدا اندازه گیری دقیق را بلد باشید ابتدا اندازه گیری شلوار را به شما خواهیم گفت.

اندازه‌‌های لازم الگوی شلوار چیست، دور کمر، بلندی باسن، دور باسن، بلندی نیشمنگاه یا فاق، قد شلوار، قد از کمر تا زانو، دور زانو، دمپا در مجموع برای شلوار هشت تا اندازه شد که یکی آن‌ها را توضیح خواهیم داد.

۱. اندازه دور کمر جایی که کمر شلوار بسته میشود باید آنجا اندازه‌گیری شود همچنین برای کسی که شکم برجسته دارد باید دور باسن را اندازه‌گیری کنید یک خط کش جلو شکم به پایین نگه داشته بعد دور باسن را دور خط کش اندازه بزنید. بعد بلندی باسن بعد از بلندی باسن بلندی فاق بعد بلندی شلوار بعد بلندی کمر تا زانو، در این حالت زانو باید خم بشه به حالتی که میخواهید از یک پله بالا بروید و آخر گشادی دمپا دلخواهی خواهد بود.

به زودی فایل تصویری خواهیم گذاشت

پوشاک روز آماده دریافت سفارش لباس فرم انواع شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، مدارس و ... می باشدتماس بگیرید
+