درس اول دامن

درس اول دامن در تولیدی لباس فرم اداری پوشاک روز آموزش داده می شود مادر این بخش دامن راسته، فون، با فون کم و زیاد، دامن های کلوش، پلیسه و ترک، دامن های گشاد با پیله های خوابیده ویا دوقلو و … آموزش داده می شود. پخش عمده لباس فرم اداری پوشاک روز همراه باشید.

در آغاز به اندازه‌های مورد نیاز اشاره می شود

اندازه ها به دو دسته تفکیک می شوند ۱ اندازه هایی که روی بدن اندازه گیری می شوند ۲ اندازه هایی که بر گرفته از جدول اندازه ها هستند. طراحی الگو فرق نمی کند که در آتیله خیاطی باشد و چه در صنعت لالزم به زکر است که اندازه هادقیق باشد. در خیاط خانه هااندازه ها روی بدن مشتری اندازه گیری می شود، این اندازه ها اصلی هستند مانند دور کمر، دور باسن، اندازه قد دامنها از روی کمر تا روی زمین اندازه گیری می شود بدین ترتیب خصوصیات ویژه بدن مثل باسن بزرگتر در یک طرف، باسن صاف با بر آمده‌تر در یک طرف و… مشخص می شوند، اندازه ها روی جای بر جسته‌ترین قسمت بدن روی بدن انجام می شود این نکته کلیدی می باشد. برای اینکه بتوانیمیک الگو را مطابق با قامت و وضعیت اندامی مشتری تهیه کنیم نیازمند اندازه های مختلفی هستیم که بایستی روی بدن اندازه گیری شود.

نکاتی راجع به اضافه دوخت و زاپاس دامن

اصافات در درزهایی که اصلا یا خیلی بندرت تغییر می کند یک سانتی متر است مثل درز کمر، درز های بغل رامن های راسته با کم و بیش فون ۳-۲ سانتی متر اضافه می شود و زاپاس پایین دامن به طور متوسط۵-۴سانتی متر است.

آستر هم با همین اضافات برای دوخت و زاپاس همانند روی برش می خورد فقط پایین دامن آستر تقریبا۲ سانتی متر کوتاه تر است یعنی زاپاس به اندازه ۲ سانتی متر کافی است.

در دامن های راسته و کمی فون که در پیش ویا پشت پیله دار هستند آستر همانند فرم اصلی روی برشمی خورد در واقع بدونه پیلی برای آزادی در حرکت به سادگی می توان در درز بغل چاک های باز کار کرد روی این چاک ها سه گوشه هایی از جنس آستر که به صورت اریب و دولا برش می خورند برای مقاومت در برابر پاره شدن درز در انتهای چاک دوخته می شوند.

در دامن های کلوش در درز های بغل ۲ زاپاس کافی است در ضمن در صورتی که زاپاس پایین دامن ۳-۲سانتی متر هم باشدکفایت می کند به هنگام آماده باید لبه زاپاس با اتو جا انداخته شود یا توسط نخ خورده داده می شود تا لبه زاپاس پس از کوک زدن موج نیندازد در دامن های پلیسه که اغلب بخشی از یک دایره هستند نباید آستر دامن گشادی همانند رویه داشته باشد این گشادی اضافی برای ما مزاحمت ایجاد می کند برای الگوی آن طراحی دامن شیش ترک البته بدونه تلافی برشها به کار گرفت.

دامن های دور پیلی درلبه بالای دامن ۲ سانتی متر زاپاس و در پایین دامن یک زاپاس نرمال ۵-۴سانتی متر دریافت می کنند، میزان بیشتر اضافه برای زاپاس در لبه بالایی برای آرایش دور کمر پس از ایجاد پیلی ها پیش بینی شده اند اگر بخواهیم یک دامن پیلی دار آستر کشی نماییم آستر دامن همانند یک دامن فون با فون کم و زیادبرش می خورد و در درز های بغل چاک های باز کار می شود‌. چند مدل دامن داریم ما الگوی پآیه را توضیح داده‌آیم باز مطالب مفید در سایت قرار خواهیم گذاشت، درس بعدی شلوار می‌باشد.

فروش و خرید عمده لباس فرم اداری

با فروش عمده کت و شلوار مردآنه، خرید مانتو ‌و شلوار اداری، خرید مانتو مزونی و فروش و خرید عمده لباس فرم اداری پوشاک روز باشید.

 

پوشاک روز آماده دریافت سفارش لباس فرم انواع شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، مدارس و ... می باشدتماس بگیرید
+