آموزش تولید پوشاک

در پوشاک روز آموزش تصویری تولید پوشاک با متد مولر را به صورت هفتگی دنبال کنید

درس دوم دوخت الگوی شلوار زنانه

درس دوم دوخت الگوی شلوار زنانه تولیدی لباس فرم اداری پوشاک روز درس دوم دوخت الگوی شلوار زنانه را آموزش می‌دهد. قبلا هم گفتیم برای هر الگوی اعم از دامن، شلوار، کت، بلوز و غیره باید ابتدا اندازه گیری دقیق را بلد باشید ابتدا اندازه گیری شلوار را به شما خواهیم گفت....

درس اول دامن در تولیدی لباس فرم اداری

درس اول دامن درس اول دامن در تولیدی لباس فرم اداری پوشاک روز آموزش داده می شود مادر این بخش دامن راسته، فون، با فون کم و زیاد، دامن های کلوش، پلیسه و ترک، دامن های گشاد با پیله های خوابیده ویا دوقلو و ... آموزش داده می شود. پخش عمده لباس فرم اداری پوشاک روز همراه...

آموزش خیاطی به متد مولر

آموزش خیاطی به متد مولر آموزش خیاطی را با نام خدا شروع میکنیم آموزش الگوسازی، طراحی، دوخت و پارچه‌شناسی را در تولیدی لباس فرم اداری پوشاک روز به خوبی آموزش داده میشود، آموزش خیاطی به متد مولر می‌باشد. مد مد با زمان پیش می‌رود آموزش طراحی و الگوسازی با زمان پیش می‌رود...

پوشاک روز آماده دریافت سفارش لباس فرم انواع شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی، مدارس و ... می باشدتماس بگیرید
+